Program razvoja

  • oktober 27, 2022

PODUKREP M06.4 PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI

 

Naziv naložbe
NALOŽBA ZA TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE AGM Pungerčar d.o.o.

 

Naziv aktivnosti
V okviru naložb za tehnološke izboljšave smo v podjetju  AGM Pungerčar d.o.o. nabavili bager goseničar Volvo EC350ENL ter drobilno žlico MB BF90.3.

 

Cilji
S tehnološkimi izboljšavami znižati stroške in izpušne emisije.

 

Pričakovani rezultati

  • dvig produktivnosti
  • povečanje stroškovne učinkovitosti,
  • doseganje zmanjšanja emisij
  • izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

 

spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP

spletna stran Program razvoja podeželja