Peskokop

 • Proizvodnja različnih vrst in frakcij peska
 • Material lahko prevzamete sami ali vam ga dostavimo na željeno lokacijo

IZGRADNJA CEST

 • Gradnja, rekonstrukcija ter sanacija cest
 • Izdelava odvodnjavanja površinskih voda
 • Izdelava drenaže Priprava za asfaltacijo
 • Izdelava kamnitih podpornih zidov (kamen v betonu)

ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI OBJEKTOV

 • Izdelava izkopa z odvozom oz. premikom materiala
 • Planiranje materiala
 • Izkop kanalov za razne napeljave (elektrika, voda, optika, kanalizacija)
 • Izgradnja odvodnjavanja
 • Zasip temeljev
 • Zasip zidov
 • Urejanje okolice
 • Utrjevanje dvorišč ter priprava na asfaltacijo

OSTALA ZEMELJSKA DELA

 • Izdelava ter urejanje kmetijskih travnikov
 • Izdelava odvodnjavanj, drenaž
 • Sanacije plazov
 • Prekopavanje vinogradov
 • Izkop jame za postavitev čistilne naprave ali zbiralnik deževnice

PREVOZI

 • Kiper prevozi
 • Dostava materiala iz peskokopa
 • Izvajanje selitev gradbene mehanizacije

RUŠENJE

 • Izvajamo rušenje manjših in večjih objektov
 • Uporaba specialnega orodja (primež, klešče za rušenje betona ter armaturnega železa)
 • Gradbene odpadke lahko odpeljemo ter poskrbimo za ustrezno predelavo

PREDELAVA GRADBENIH OBJEKTOV

 • Imamo okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za gradbenih odpadkov na premični napravi