Zemeljska dela pri izgradnji vinogradniškega doma Malkovec

AGM Pungerčar

Ostala podobna dela

Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo

Gradnja

Rušenje objekta Krmelj

Rušitev

Rušenje objekta Telče

Rušitev

Izkop in urejanje okolice pri novogradnji

Izkopi