Rušenje objekta Telče

AGM Pungerčar

Ostala podobna dela

Rušenje objekta Krmelj

Rušitev

Zemeljska dela pri izgradnji vinogradniškega doma Malkovec

Izkopi