Rušenje objekta Krmelj

AGM Pungerčar

Ostala podobna dela

Zemeljska dela pri izgradnji vinogradniškega doma Malkovec

Izkopi

Rušenje objekta Telče

Rušitev